Nhà cung cấp của dịch vụ cung cấp bởi trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào của thành viên đưa lên (Nội dung).
Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm riêng của người đăng. Chúng tôi không giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm bản quyền với bất kỳ nội dung nào.
Hãy sử dụng mục Liên hệ để yêu cầu chúng tôi xóa bỏ nội dung vi phạm bản quyền của bạn.
mọi thông tin dữ liệu người dùng sẽ bị xóa bỏ nếu có báo cáo hoặc người dùng yêu cầu xóa bỏ.
Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.
Bạn phải trên 13 tuổi để sử dụng Dịch vụ này.
Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên trang web với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ Dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
Bạn cho phép Chúng tôi quyền sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ vĩnh viễn, không giới hạn và không thể thu hồi. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.
Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất kỳ Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.
Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ.

để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hoặc account. hãy vui lòng gửi email đến otakusanctuary1990@gmail.com.

hoặc vào Delete data Guide để xem hướng dẫn nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Log Files
Like many other Web sites, myrockmanga.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user?s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.
Cookies and Web Beacons
myrockmanga.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.
Infomations and data of user will be deleted if have any report or requested by user. please contact follow by otakusanctuary1990@gmail.com.
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on myrockmanga.com. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to wall.alphacoders.com and other sites on the Internet.
Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL -
Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include .......
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on otakusan.net send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.
myrockmanga.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.
You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. wall.alphacoders.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.
If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.
We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our Website. These companies may use information (not including your name, address email address or telephone number) about your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies.

To Request Delete your infomations or account. please cotact otakusanctuary1990@gmail.com. all of your data will be hard deleted

Or go to Delete data Guide to know how to delete your data

keyboard_capslock