Để vào trang của nhóm và quản lý nhóm

Để vào trang của nhóm dịch thì nhấn vào tên mình góc trên bên phải và chọn tên của nhóm dịch

Nếu bạn chưa tạo nhóm dịch thì Nhấn vào nút "Đăng Truyện" và đăng bài đầu tiên. hệ thống sẽ tạo nhóm dịch cho bạn. nếu nhóm bạn đã có trên Page nhưng bạn chưa vào trong nhóm thì vui lòng liên hệ admin page fb/otakusanc

Để và trang quản lý project bạn nhấn vào nút "quản lý prpjects"

Bạn có thể thêm, xóa sửa projects của nhóm ở đây. bao gồm manga/ light novels

bạn cũng có thể tìm kiếm những projects cũ của mình bằng nút filter

xem hướng dẫn upload Manga chapter tại Here
xem hướng dẫn Thêm Novel chapter tại Đây

keyboard_capslock